Röntgenkuvauksessa olemme siirtyneet lähes täysin nykyaikaiseen digitaaliseen kuvaukseen. Mikäli asiakas haluaa, niin toki voimme kuvata myös perinteiseen tapaan filmille.

Digiröntgenin käyttöä puoltaa moni asia:

  • Kuvaustulos on heti kuvauksen yhteydessä nähtävissä ja analysoitavissa tietokoneelta
  • Kuvauksessa käytettävä säteilymäärä on pienempi kuin filmille kuvattaessa
  • Filmien kehityksessä käytettäviä myrkyllisiä kemikaaleja ei tarvita enää lainkaan

Kuvausjärjestely

Digitaalisessa radiografiakuvauksessa perinteinen filmi on korvattu DDA-muuntimella, jolloin kuvat saadaan suoraan digitaaliseen muotoon ja niitä voidaan tarkastella heti kuvauksen yhteydessä tietokoneelta.
Kuvankäsittelyohjelmiston tehokkaat signaalikäsittelyn työkalut ja suodattimet avaavat radiografialle aivan uudenlaisia mahdollisuuksia.
DDA-paneleita on eri kokoisia ja eri herkkyisiä erilaisia tarkoituksia varten. Isommissa paneleisssa kuva-ala on suuri, mutta pikselikoko isompi ja nämä panelit soveltuvat hyvin esim. korroosiokuvauksiin tai suurten kappaleiden kuvantamiseen. Me panostimme pienellä fokuksella olevaan röntgenlaitteeseen ja kuva-alaltaan pieneen, mutta sitäkin laadukkaampaan paneliin, jonka avulla pystymme suorittamaan myös vaativia B-luokan kuvauksia (esim. painelaitekuvaukset).

Jännityskorroosiosärö

Hitsaajan pätevyyskoe