Käytössämme olevat NDT-menetelmät

Esittelyssä käyttämämme NDT-menetelmät. Tarkastukset suoritamme SFS-EN ISO 9712 / EN 473 mukaisin pätevyyksin.

PT ja MT menetelmissä myös Tason 3 palvelut (EN).

Alla lueteltujen NDT-menetelmien lisäksi on olemassa paljon muitakin NDT-menetelmiä ja tarvittaessa pyrimme yhteistyöverkostomme avulla auttamaan myös näissä tarkastustarpeissa.

Ultraäänitarkastus, UT

Menetelmää käytetään materiaalin sisäisten virheiden havaitsemiseksi. Käytössämme myös vaiheistettu ultraäänilaite (Phased array). Lue lisää.

Magneettijauhetarkastus, MT

Käytetään pintaan avautuvien virheiden havaitsemiseksi ferromagneettisilla materiaaleilla. Voidaan suorittaa myös fluoresoivana. Lue lisää.

Tunkeumanestetarkastus, PT

Pintatarkastusmenetelmä, soveltuu useimmille materiaaleille. Voidaan suorittaa myös fluoresoivana.

Silmämääräinen tarkastus, VT

Tärkeä menetelmä pintojen tarkastamiseksi. Uuden teräsrakenteiden standardin tullessa täysimittaisesti voimaan 07/2014 on hyvä antaa valmistuksesta riippumattoman pätevöitetyn tarkastajan tarkastaa teräsrakenteet.