VT, Silmämääräinen tarkastus

Silmämääräinen tarkastus on tärkeä menetelmä pintavirheiden tarkastamiseksi. Silmämääräisessä tarkastuksessa kokenut ja koulutettu tarkastaja arvioi hitsauksen tasoa vertaamalla pintaa hitsiluokkastandardin tai jonkun muun standardin/ohjeen antamiin raja-arvoihin.

Silmämääräisessä tarkastuksessa korostuukin tarkastajan kokemus ja ammattitaito.

Yleensä visuaalinen tarkastus tehdään valmiille hitsauskohteelle, mutta tarvittaessa tarkastus voidaan tehdä myös muiden vaiheiden aikana.

Tarkastuksessa voidaan käyttää erilaisia apuvälineitä kuten esimerkiksi hitsimittaa tai endoskooppia.