Ainetta rikkomattomat tarkastukset
varmistavat laadun

Oletko vastuussa valmistamienne tuotteiden tai käytössänne olevien koneiden ja laitteiden laadusta ja turvallisuudesta tai voiko näiden koneiden tai laitteiden rikkoutumisesta aiheutua vaaraa ihmisille tai suuria taloudellisia tappioita?

Miten osoitatte tuotteidenne täyttävän laatuvaatimukset?

Entä miten varmistatte valmistusprosessinne laaduntuottokyvyn?

Valmistatteko teräsrakenteita ja tarvitsetteko kolmannen osapuolen tekemiä tarkastuksia?

Asiantuntijamme auttavat NDT-tarkastuksiin liittyvissä kysymyksissä

Meillä NDT-Team Oy:ssä on vahva pitkäaikainen kokemus NDT-tarkastusten soveltamisesta eri käyttötarkoituksiin. Autamme monipuolisesti tarkastusten kustannusten arvioinnista ja tarkastusmenetelmien valinnasta aina NDT-tarkastusten tekemiseen tai valvontaan asti.

Kokemuksemme on karttunut monen eri teollisuuden alan parissa: hitsaava konepajateollisuus, voimalaitokset, paperi- ja kemianalan teollisuus, kiinteistöt jne.

Anna täysin kotimaisessa omistuksessa olevan huippuosaajan auttaa - ota yhteyttä!

Käytössämme olevat NDT-tarkastusmenetelmät:

  • VT, Silmämääräinen tarkastus
  • PT, Tunkeumanestetarkastus
  • MT, Magneettijauhetarkastus
  • UT, Ultraäänitarkastus, myös paksuusmittaus sekä vaiheistettu tarkastus eli PAUT
  • RT, Röntgentarkastus myös digitaalisena

Laatu edellyttää seurantaa ja toimenpiteitä

Laatu ei ole asia, joka kerran todettuna olisi automaatio, vaan se edellyttää jatkuvaa seurantaa ja toimenpiteitä laadun ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

"Laatua ei tehdä tarkastuksilla, vaan se todennetaan/osoitetaan tarkastusten avulla."

"Heikkolaatuinen tuote saattaa olla helppo korvata uudella, mutta huonolaatuisen tuotteen aiheuttamaa imagon menetystä voi olla todella vaikeata korjata ellei jopa mahdotonta, ainakin jos tuotevirheet ovat toistuvia."

Tilaajavastuulain mukaiset tietomme ovat aina tarkistettavissa Tilaajavastuu.fi sivustolta.


Uutiset

COVID -19 (07.04.2020)
Korona viruksen vaikutukset ulottuvat yhteiskunnassa kaikkialle. Pyrimme palvelemaan NDT-tarkastusten osalta niitä asiakkaita joilla tarkastuksille tarvetta kuitenkin..

09.03.2018  Vahvasta ja luotettavasta toiminnasta tunnustus
09.01.2017  VUOSI 2017
06.07.2015  Digitaalinen radiografia